PROSTAT TEDAVİSİ, PLAZMAKİNETİK TEDAVİ VE BİLİMSEL GERÇEKLER

1- Prostat hastalarında en önemli nokta hangi durumda ilaç tedavisi ,hangi durumda cerrahi tedavi uygulanacağıdır. Birçok durumda hastalar bir ilaçla tedavi olabilecekken, gereksiz yere cerrahi uygulanmakta ya da cerrahi gereken hastalara ilaç verilmektedir.


2- İlaç kullanmasına rağmen rahatlayamayan,idrarını tam boşaltamayan,böbrekleri etkilenmiş veya etkilenme riski olan,kanama veya mesane taşı ile birlikte prostatı olan,çeşitli nedenlerle ilaç kullanamayan ya da kullanmak istemeyen hastalar cerrahi tedavi adayıdırlar.

3- İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavi yöntemlerinden birisi, kapalı prostat ameliyat tekniğidir. Kapalı prostat ameliyatlarında kamera sistemi ile alt idrar yolundan girilerek prostat dokusu ortadan kaldırılır. Kapalı prostat ameliyatı , cerrahi tedavinin %90’lık bölümünü oluşturur.Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen bu yöntemde penisten girilen aletler yardımı ile prostat parça parça kesilerek ya da buharlaştırılarak temizlenir

4- Plazma kinetik yöntemle , ameliyat sırasında çıkarılan doku patolojiye ( doku incelemesine) gönderilebilir.Prostatın iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu en kesin bu yöntem belirler.Buna karşın lazerle yapılan ameliyatta doku buharlaştırıldığı için patolojiye göndermek mümkün değildir.Birçok prostat kanseri vakası böyle atlanabilmektedir.Prostat kanseri ilerlemekte ve ilerledikten sonra tedavisi mümkün olamamaktadır.Plazmakinetik yöntemde ise doku alındığı için patoloji sonucu prostat kanseri çıksa bile erken tedavi şansı ortaya çıkmaktadır.

5- Hasta bir veya iki gün içinde hastaneden taburcu edilir.Sondanın kalma süresi diğer yöntemlerden çok daha kısadır.Klasik ameliyatta sonda 3 gün kalmaktadır. Bu da hastanın sondadan dolayı bir veya iki gün acı duyması artan üriner infeksiyon ve idrar yolu darlığı riski demektir! Hasta, hastanede daha az kaldığı için normal hayatına daha çabuk dönebilir. Bu iş gücü kaybının daha az olması ,konforun artması demektir.Plazmakinetik tur operasyonu gerçekten deneyimli eller tarafından yapıldığında konforlu bir ameliyattır.

6- Klasik Tur ameliyatında görülen erkeklik gücü kaybı görülmemektedir.Bu kullanılan plazmakinetik enerjinin dokuları ve sinirleri etkilememesine bağlıdır. Hasta özel hayatına aynı standartta devam edebilir. Bazen hastalar ameliyattan sonra erkeklik gücünde artış olduğunu bildirmişlerdir.

7- Ameliyat sonrası idrar kaçırmanın en düşük olduğu yöntem plazmakinetiktir. Bunun nedeni kontrollü plazmakinetik enerjinin sadece dokunduğu dokuları etkilemesi, çevre dokuya zarar vermemesinden dolayıdır. Klasik yöntemde hiç idrarını tutamama(total inkontinans) durumundan ,öksürürken idrar kaçırma(stres inkontinans) veya damlama tarzında idrar kaçırma şeklinde ortaya çıkabilir.Bunların tedavisi için ek cerrahi müdahaleler gerekebilmekte, bazen de tedavi çabaları sonuçsuz kalmaktadır.

8- Serum fizyolojik ile uygulandığı için TUR sendromu denen ve klasik ameliyatlarda ameliyat uzadığında sıvı emiliminin artması sonucu oluşan ve hayati tehlike oluşturan bu durum görülmemektedir. TUR sendromu oluştuğunda hipertansiyon, beyin fonksiyon bozukluğu,kanda sodyum miktarının azalması gibi hayati sorunlar oluşabilmektedir. Bunun tedavisi ancak yoğun bakım şartlarında gerçekleşebilmektedir. Bu durumdan kaçınmak için plazmakinetik tur tedavisi tercih edilmelidir.

9- Spinal anestezi ile uygulanabilmektedir.Bu nedenle kalp ve akciğer sorunu olan hastalarda uygulanabilir. Operasyon süresi daha kısadır. Düşük enerji kullanır ve enerji yalnızca prostata temas ettiği noktayı etkiler, etraf dokuya zarar vermez. Bu nedenle kalp pili kullanan hastalara bile uygulanabilir.

10- Kanama riski minimaldir. Görüntü daha nettir daha rahat çalışma imkanı sağlar.Bu sayede operasyonu daha iyi kontrol etmek ve daha iyi sonuç almak mümkün olur.ameliyat daha kısa sürer ,operasyonun uzamasından doğabilecek problemlerin önüne geçilmiş olur.

21.YÜZYIL TEKNOLOJİSİ PLAZMA KİNETİK YÖNTEMİ

Prostat , erkek genital organlarından biri olup idrar torbasının hemen altında, rektumun (barsakların son kısmı) önünde bulunur. İdrarı idrar kesesinden dışarı taşıyan kanal (üretra) prostat bezinin ortasından geçer.

  Erkeklerde yaş arttıkça prostat büyür ve çevrelemiş olduğu üretrayı, yani idrar kesesinin çıkış yerini tıkayabilir. Bu durum idrar yapmada güçlük ile kendini gösterir. Bu hastalığa benign prostat hiperplazisi adı verilir. Bu aslında kanser olmamasına rağmen, prostat kanseri de aynı şikayetlere neden olabileceğinden kanser olmadığının ortaya konması gerekebilir.

Prostatın iyi huylu büyümesi ( BPH: Benign Prostat Hiperplazisi ), 45 yaş gibi ortaya çıkmaya başlar. Özellikle yaşın ilerlemesi ile erkeklilik hormonunda artma olmamasına rağmen prostat dokusunda androjen reseptörlerinde androjene duyarlılığın artması ve bir takım büyüme faktörlerinin katılmasıyla iyi huylu büyümeler ortaya çıkabilir.  

 

Genç erkeklerde prostat bezi kestane büyüklüğündedir. İleriki yaşlarda büyüyerek portakal cesametine ulaşabilir Buna iyi huylu prostat büyümesi denir. Bu durum idrar yolunu daraltarak prostat belirtilerine neden olur. Bunlar:
- Gece idrara kalkma,
- Gündüz sık idrara gitme
- İdrara zor yetişme
- İdrara başlarken bekleme
- İnce ve kesintili idrar
- İdrar sonunda damlama


Benign Prostat Büyümesinin cerrahi tedavi yöntemlerinden birisi, kapalı prostat ameliyat tekniğidir. Kapalı prostat ameliyatlarında kamera sistemi ile alt idrar yolundan girilerek prostat dokusu ortadan kaldırılır.Bu amaçla fiziksel olarak değişik türde enerjiler kullanılmakla birlikte son yıllarda,elektrik enerjisinin kullanımı ,plazmakinetik teknolojinin geliştirilmesi sayesinde diğer tekniklere göre daha üstün bir seviyeye ulaşmıştır.Bu teknik sayesinde artık daha güvenli bir şekilde ameliyat edilebilmekte ve metabolik yan etkiler ortaya çıkmamaktadır. Ayrıca kanama daha az görülmekte ve ameliyat sonrası başarı oranları açısından erken uzun vadeli dönemde en az diğer teknikler kadar başarılı sonuçlar elde edilmektedir.Kullanılan akım yoğunluğu daha yüksektir.Ancak elektrik akımına bağlı travma bipolar enerji kullanımı nedeniyle söz konusu olmamaktadır.Ameliyat sonrası doku örneklemesi ve patolojik tanı imkanı sağlayan bir tekniktir.   

  Ameliyat, Plazmakinetik TURP (TransUretral Resection of Prostate ifadesinin kısaltmasıdır;anlamı:prostatın uretral yoldan çıkarılması) yöntemi ile yapıldığı zaman, alt idrar yolundan teleskopik, ince metalik bir boru ile girilir.Plazmakinetik özellikte elektrik enerjisi kullanılarak prostat dokusu ince parçalar halinde kesilir ve dışarı alınır.Bu parçalar incelenmek üzere patoloji laboratuarına gönderilir.Girişim 1-1,5 saat kadar sürer.

İşlemin sonunda mesaneye sonda konur ve bu yolla idrar mesaneden dışarı alınır.Sonda içeriyi serumla devamlı yıkama ve içerdeki sıvıyı dışarı boşaltmaya uygun bir yapıda olarak iki kanallıdır. Sondadan boşalan idrarın genellikle kanlı olduğu dikkati çekecektir.Bazen sonda kenarından da kan gelebilir. Bu durum ameliyat sonrası normaldir.  

Mesanedeki sonda bazı hastalarda devamlı idrar varmış hissi uyandırabilir Bunun sebebi mesanenin sondayı dışarı atmaya çalışmasıdır.Bu his aralıklı olarak ortaya çıkıp birkaç dakikada geçer.Bunu geçirecek bazı ilaçlar verilebilir.Bazen sonda pıhtı ile tıkanabilir. Bu durumda sonda ve mesane yıkanarak pıhtı ortadan kaldırılır

Ertesi gün bazı kan tahlilleri yapılar kansızlık durumuna bakılabilir ..Ertesi gün mesane yıkama serumu genellikle kesilir.Günde 2-3 litre su içilmesi ve kabız kalınmaması söylenir.Çünkü kabızlık nedeniyle oluşan ıkınma kanamayı artırabilmektedir.1-2 gün sonra sonda çekilir. Bu ağrısız bir işlemdir. Bir sorun görülmez ise taburcu işlemi yapılır.